Latihan Praktikal

                mohd_azmi25@hotmail.com

 

Timetable Praktikal Resume Motivation Carry Marks Teaching Portfolio Links


News Calender Coordinator  Placements Jun-Nov04 Placements Nov04-May05 Rules and Conditions

 

Coordinator

PENSYARAH     : Mohamad Azmi Bin Nias Ahmad

BILIK              : L 157

PHONE (OFF)   : 09-4602116

PHONE (HP)     : 019-2564466

PHONE (Home)  : 09-4664173  / 03-51913584

 


 

 

News Box  Last Updated: 14/02/05 .

 

Pelajar praktikal Nov 2004 - May 2005 Pelajar praktikal Jun-Nov 2005

1.) Sila laporan kedatangan ASAP

 2.) Pastikan buku log diisi

 

 

Panduan untuk Pelajar Praktikal

 

Disediakan Oleh : Abd Razak Said  

1.) Stress Management

2.) The preparation of application letter and  resume

3)  Interview

4.) Contoh Application Letter

5.) Contoh Resume

 

Disediakan Oleh : Sharifah Norhafiza Syed Ibrahim  

1.) Business Communication (Presentation)

2.) Business Communication (Notes)

 

Disediakan Oleh : 

Nias Ahmad Abdul Gani

Mohamad Azmi Nias Ahmad

1.) Etika & Protokol

 

Disediakan Oleh : 

Suria Fadhillah Md Pauzi &

Nadia Omar

1.) Malaysian Labor Law

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

  1. Borang Penilaian

  2. Employer's Evaluation

  3. List of Coordinators

Practical Coordinator

 

Shah Alam

Tn Hj Idrus

03-5544 4948 (off)

hjidrus@yahoo.com

 

Pahang

Mohamad Azmi

Nias Ahmad

019-2564466 (hp)

09-4602116 (off)

09-4602455 (fax)

azmi@azminias.com

www.azminias.com

 

Kelantan

Nor Asiah Idris

012-6551907 (hp)

09-9762156 (off)

inorasia@tm.net.my

 

Terengganu

Jamaludin Helmi Hashim

012-9288769 (hp)

09-8400475 (off)

09-8400475 (fax)

09-8400234 (fax)

jamhelmi@tganu.uitm.edu.my

jhelmy@yahoo.com

 

Johor

Razali Daud

013-7728803 (hp)

07-9352277 (fax)

razal388@johor.uitm.edu.my

 

Melaka

Hanafiah Hasin

012-6833155 (hp)

06-5582139 (off)

06-5582147 (fax)

 

Perlis

David S. Levins

04-9861001 (off)

04-9762987 (home)

04-9874234 (fax)

 

Sarawak

Siti Maliza Hj Salleh

012-8869461 (hp)

082-678423 (off)

082-672155 (fax)

sitimaliza@sarawak.uitm.edu.my

sazbet@yahoo.com

 

 

BENGKEL PERSEDIAAN LATIHAN PRAKTIKAL

5 September 2004, Sabtu

0800-0900  Experience Sharing  Part 8
0900-1030  Majlis Pelancaran 'Bengkel Persediaan Latihan Praktikal'  Dirasmikan oleh Pengarah Kampus
1030-1100  Morning Break  
1100-1200  Business Communication  Sharifah Norhafiza Syed Ibrahim
1200-1300  Understanding Employment Act  Cik Nadia dan Suria
1300-1400  Lunch Break  
1400-1500  Stress Management  Hj Abdul Razak Bin Said
1500-1700  Resume, Application Letter and Interview  Hj Abdul Razak Bin Said
1700  Minum Petang & Bersurai  

6 September 2004, Ahad

0830-1030  Etika & Protokol   Nias Ahmad Abdul Gani
1030-1100  Morning Break  
1100-1300  Public Speaking  Pelajar Part 6
1300-1400  Lunch Break  
1400-1500  Latihan Praktikal  Mohamad Azmi Nias Ahmad
1500-1600  Majlis Penutupan dan Penyampaian Sijil  Ditutup oleh Pengarah Kampus
1600  Minum Petang & Bersurai  

Rules and Conditions

 

a) Seseorang pelajar hendaklah menumpukan sepenuh masa, perhatian, tenaga dan keupayaan nya kepada program latihan amali.

b) Seseorang pelajar hendaklah patuh dan taat kepada Penyelia Latihan Amali Majikan dan Penyelia / Pensyarah (yang selepas ini di rujuk sebagai Penyelia) yang telah di tetapkan.

c) Seseorang dikehendaki hadir pada setiap masa sama ada waktu urusniaga atau waktu kerja biasa kecuali tidak dapat berbuat demikan disebabkan oleh sakit, kemalangan atau sebab-sebab lain yang tidak dapat di elakkan. Walaubagaimanapun ia mestilah memberitahu Penyelia Majikan dan Penyelia / Pensyarah terlebih dahulu dan memberikan keterangan bertulis sebagai bukti ketidakhadiran.

d) Seseorang pelajar tidak boleh membocorkan atau memberi sebarang maklumat berhubung dengan pihak yang menyediakan kemudahan latihan atau sebarang perkara mengenai urusniaga pihak tersebut atau pelanggan-pelanggan nya atau maklumat-maklumat lain yang di perolehi semasa menjalani latihan tersebut ataupun sesudahnya.

e) Pelajar berkenaan tidak boleh dengan sengaja merosakkan atau menyalahgunakan sebarang harta kepunyaan orginasasi yang memberikan nya latihan.

f) Sekiranya UiTM pada bila bila masa dikehendaki membayar dan telahpun membayar sebarang tanggungan yang di alami oleh pelajar semasa menjalani latihan amalinya, pelajar tersebut mestilah membayar semula setiap pembayaran yang telah di buat itu kepada UiTM.

g) Seseorang pelajar yang menerima sebarang bayaran wang atau elaun daripada orginasasi latihan latihan amali hendaklah melapurkan perkara ini kepada Penyelia / Pensyarah Latihan Amali Fakulti.

h) Pelajar tidak dibenarkan mengambil cuti sepanjang tempoh latihan. Jika pelajar ingin bercuti, ia mestilah mendapat persetujuan daripada pihak majikan dan dimaklumkan kepada Penyelia / Penyarah atau terus kepada penyelaras Latihan Amali

i) Seseorang pelajar hendaklah tidak lewat daripada dua (2) minggu dari tarikh akhir tempoh latihan amali, mengemukakan lapuran kerja ke Kajian.

j) Pelajar dibenarkan menukar tempat latihan amali nya hanya dengan kebenaran bertulis daripada Penyelaras Latihan Amali.
k) Pelajar dikehendaki membuat laporan harian di dalam buku Log dan disahkan oleh majikan.

l) Jika seseorang pelajar melanggar Peraturan dan syarat latihan amali ataupun mengabaikan tugasnya atau melakukan kesalahan tatatertib semasa menjalani latihan amali nya dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.

m) Segala peraturan dan syarat yang dikenakan kepada pelajar semasa ia menjadi pelajar Uitm akan dikuatkuasakan juga sepanjang tempoh ia menjalani latihan amalinya.
 

 

 

Last Updated: 14/02/05

 

Copyright 2003 All product names are trademarks of their respective companies. This websites is not affiliated with or endorsed by any company listed on this site. Thanks to mesrahosting for its service.

 

Hosted By: MesraHosting.net - http://www.mesrahosting.net. Malaysia Premier Hosting!